Kilder til slægtsforskningen

Slægtsdata på disse sider er hovedsaglig baseret på offentlig tilgængelige kilder, men også nogle registreringer i familien. De offentlige kilder er udgivne slægtsbøger, folketællinger, enkelte tilfælde kirkebogs oplysninger, samt andre slægtsforskeres data fra internet. Der vil derfor være rig lejlighed for den interesserede læser til at verificere alle oplysninger ved primær kilderne hvis interesse og tid haves. Enhver korrektion eller supplerende information vil blive modtaget med glæde.

Egentlig er jeg mest tilhænger af en Web 2.0 / social computing / open source approach til slægtsforskningen. Herved forstås at slægtsdata er fælles ejendom, opstår og vedligeholdes i fællesskab. Rigtig mange af mine aner findes også i andre forskeres slægtstræer. Det ville være oplagt at have et fælles slægtstræ, således at nye informationer automatisk kommer alle interesserede til nytte. Om man vil tage andres informationer råt eller selv krydschecke alt må være op til smag/behag og arbejdsform. De store problematikker er central database eller valgfri replikering, delt ejerskab eller moderator, forkerte oplysninger (bevidst eller ubevidst), merge af slægtstræer. Der er nogle tiltag igang, f.eks geni.com. Det vil oplagt være interessant når det får kritisk masse i Danmark og tillader delte og private slægtstræer.

Slægtsbøger

  • "Slægten Lønborg", Slægtsbogsoptegnelser og stamtavler vedrørende slægterne Lønborg, Listov, Strolle, Harlev og Trøner, med supplerende oplysninger ved Emil Marquard.  Peronalhistorisk Tidsskrift, 5-IV-1907.
  • Saabye
  • Præsteslægten Hemmet i fem led af Carl Langholz, Peronalhistorisk Tidsskrift, 1985.
  • Anetavle for berømte Danskere af Carl Langholz, 1989.
  • Mads Andersen Listo til Skauhsgård i Vindum og hans nærmeste slægt af Bjørn Sommer, Slægt & Stavn 1990 nr 1 & 2 samt supplerende oplysninger fra forfatteren.
  • "En gren af Saabye-slægten", Oberst Ove Christian Frederik Von Saabye, hans forfædre og efterkommere af Lauritz Maaløe, 1924
  • Ølgod Sogn, P. Storgaard Pedersen, 1920
  • Familien Krøyers Slægtsbog, 1910

Offentlige arkiver

Internet ressourcer

Andre slægtstræer med fælles aner