Navnets historie


Listov-Saabye

Listov Saabye navnet opstod da Pauline Henriette Christine Listov og Michael Kølmer Saabye blev gift i 1850 i Holmens Kirke. De er mine tip-oldeforældre. Oprindeligt havde de kun efternavnet Saabye, men Listov kom senere med som mellemnavn hos deres ene søn Christian Edvard Listov Saabye (og dennes sønner) på opfordring af Paulines bror Christian Richard Steen Listov (rektor Herlufsholm), som mente at navnet Listov ellers ikke ville fortsætte i familien, da han og hans brødre alle var barnløse. 

Bindestregen i Listov-Saabye kom til noget senere, omkring 1940 i en gren af familien og i 1956 i min gren af familien. Nogle har stadig Listov som mellemnavn.


Listov

Listov kommer oprindeligt af lokaliteten List ved Ølgod. List betyder "rand" eller "kant" og findes i flere nordiske stednavne. Iver Hansen(3*tip oldefar til Pouline) var i 1600-tallet ridefoged og fuldmægtig på herregården Lindbjerggård i Ølgod og forpagtede selv Øster Listgaard i List ved Ølgod. Derfor tog han tilnavnet Liste, som blev til Listo og Listov over nogle generationer. En af kilderne (Slægten Lønborg) har en historie om adelige aner. Iver Hansens oldefar Lønburg skulle være kommet fra Schweiz og arbejdet ved hoffet for Frederik II.  Denne beretning afvises dog senere af Emil Marquard i de supplerende oplysninger. Men gården gav navn til slægten, dog uden at blive en "slægtsgård".


Saabye

Saabye kommer af lokaliteten Kirke Saaby, hvor Niels Nielsen Ydsted var præst fra 1640. Han var født 1598 og kom oprindeligt fra Ydstadi Skåne (som den gang var dansk). Han kom i unåde hos svenskerne og flygtede til Danmark. Skåne blev svensk i 1658 og svenskerne ville have mere og belejrede København. I denne forbindelse skulle Niels Nilesen Ydsted være blevet taget til fange af svenskerne og lagt på pinebænken. Han skulle være blevet frigivet ved en fangeudveksling med en svensk general, der var fanget af danskerne.  Denne historie skulle være årsagen til, at han ikke vil forbindes med det nu svenske efternavn, og han giver derfor sine sønner et nyt navn efter byen Saabye.